Home

  

 

 


 

 

WIEK
Muzycy, którzy maj± mniej 23 lat mog± wzi±ć udział w Międzynarodowym Niezależniem Muzycznym Konkursie "Individualis".

INSTRUMENTY
"skrzypce". "wiolonczela", "fortepian", "instrumenty d
ęte drewniane", "instrumenty blaszane", "saksofon", "wokal", "duet fortepianowy", "zespoły z fortepianem", "kwartet smyczkowy", "zespoły bez fortepianu","gitara", "akordeon", "instrumenty ludowe", "zespoły instrumentów ludowych"

PROCEDURA PROWADZENIA KONKURSU
Konkurs prowadzony jest przez nagra
ń wideo. Każdy członek jury składaj±ce się z wybitnych muzyków wysłucha przedstawionych nagrań wideo i sędzi± każdego uczestnika (od 1 do 100 punktów). Uczestnika, który będzie miał największ± liczbę punktów zostanie ogłoszony jako zwycięzca grupy. Jeli kilku uczestników będzie miał nawet liczbę punktów wszyscy będ± ogłoszony jako zwycięzcy.
Po okreleniu zwycięzc
ów i laureatów jury i organizatory konkursu mog± okrelić Grand Prix konkursu.

PROCEDURA SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie wysła
ć do komisji konkursu
CPC "Individualis" Shutko Ostap
Marko Vovchok 14/10
79016 Lwów
Ukraina


następuj±ce dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Copy dokumentu, któ
ry udowodni, wiek uczestnika,
3. Foto (format 9 na 12 cm)
4. Nagranie wideo (CD, DVD, VHS, NTSC lub inne), któ
ry zawiera program i pokazuje uczestnika i cała sylwetka instrumentu podczas gry
5. Dowód wpłaty wpisowego


Każdy uczestnik musi zapłacić wpisowe 60USD

Proszę kontaktava
ć po e-maili wylemy konto banku, w którym należy płacić za wstęp.


Dokumenty mog± być przedstawione w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim lub angielskim.
Materiały nie zostan
± zwrócone i mog±być wykorzystywane przez CPC "Individualis".
Wszystkie materiały musz
± być wysłane przed upływem terminu (znaczek pocztowy będzie miał decyduj±cy)

Zgłoszenie z niekompletn± dokumentacj± nie będzie przyjęte.

NAGRODY
Grand Prix otrzyma Dyplom Honorowy "Grand Prix Międzynarodowego Niezależnego Muzycznego Konkursu "INDIVIDUALIS" oraz nagrody pieniężne.
Wszyscy laureaci otrzymaj± Dyplom Honorowy "Laureata Międzynarodowego Niezależnego Muzycznego Konkursu "INDIVIDUALIS"
Większo¶ć uczestników otrzymaj± inne nagrody.

PROGRAM
Dowolny program z repertuaru muzyki wiata (czas trwania do 30 min.) Wideo (CD, DVD, VHS, NTSC lub inne).
Wszystkie utwory należy wykonać z pamięci (z wyj±tkiem duety, tria, kwartety i zespoły).

ZGŁOSZENIE